Wielkanocny Konkurs Plastyczny.

Drogie dzieci i młodzieży! Przed Wami niezwykła okazja do wyrażenia swojej twórczości i wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który organizujemy specjalnie dla Was! Mamy zaszczyt ogłosić “WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY”, który zachęci Was do wyrażenia swojej wyobraźni i talentu artystycznego.

REGULAMIN KONKURSU
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Przedszkola i Szkół
Podstawowych (również spoza naszej parafii).
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolnej  tradycyjnej ozdoby wielkanocnej. Technika dowolna.
3. Każdy uczestnik wykonuje SAMODZIELNIE jedną pracę.
4. Termin oddawania prac ubiega 28 marca 2024 roku.
5. Prace składamy u ks. Szymona.
6. Prace powinny być oznaczone metryczką z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim zgodność z tematem i estetyka wykonania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu – 14 kwietnia 2024 roku.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i upominki.
4. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać w Kościele Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.
5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.
6. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

You are currently viewing Wielkanocny Konkurs Plastyczny.