Pierwsza Komunia Święta

Do sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice.

Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:
1. Obecność regularna na katechezie w szkole
2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III
3. Obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej
4. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przed odpowiedzialnego za ich przygotowanie.
5. Akt Chrztu Świętego ( dla chrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej)

UWAGA! Spotkanie organizacyjne przed Pierwszą Komunią Świętą

Kolejne Informacje dotyczące uroczystości będą zamieszczane w tym miejscu.