Sakrament Bierzmowania:

 

W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują
zgodnie z zaleceniem Biskupa Kieleckiego
uczniowie VIII szkoły podstawowej.

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII BĘDZIE 24 maja 2024 r. o godz. 18tej.

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie, jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. KKK 1285-1314

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

  • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
  • w każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty i uczestniczyć we Mszy św.;
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
  • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
  • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;
  • w “przygotowaniu dalszym” do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą także uczniowie klas VII – zobowiązują się oni do uczestnictwa we Mszach św. w każdą niedzielę i wyznaczone święto oraz odprawiają dziewięć I piątków miesiąca.

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

Świadkami przy Sakramencie Bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”, nie uczęszczający na katechezę szkolną).

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Bierzmowanie osób dorosłych:

Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do Bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w Bazylice Katedralnej w Kielcach, gdzie Sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.

Gdy młodzi ludzie zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podjąć się funkcji rodziców chrzestnych, lub z zamiarem zawarcia małżeństwa, duszpasterz zawsze zapyta, czy są już bierzmowani. W razie stwierdzenia, że nie przyjęli tego Sakramentu należy zachęcić ich, aby jak najszybciej przyjęli Bierzmowanie.

W tym miejscu będą linki bądź informacje dla kandydatów.