Sakrament Chrztu Świętego:

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.

Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej (zgodnie z Prawem Kościelnym) następujące dokumenty:

  1. świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa;
  2. wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C.;
  3. zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych;
  4. na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie Proboszcza parafii rodziców dziecka.

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30

Przygotowanie przed chrztem dziecka (dla rodziców i chrzestnych) w kancelarii.