Historia naszej parafii:

 

    Parafia powstała z inicjatywy księdza infułata Tadeusza Marchaja, dziekana dekanatu pińczowskiego.
W październiku 1990 roku ksiądz biskup Jan Gurda dokonał poświęcenia Krzyża Misyjnego oraz placu pod budowę kościoła.  3 grudnia tego samego roku dokonano pierwszych wykopów pod przyszłą kaplicę. Nadzór nad inwestycją sprawował pan Edward Kokot z Pińczowa.
   W maju 1991 roku parafię erygował swoim dekretem ksiądz biskup Stanisława Szymecki.  Została ona wydzielona z parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Przypisano do niej pińczowskie osiedle Grodzisko, Podgórze oraz wsie: Pasturka, Krzywda i Kowala. Obecnie parafia liczy około 5500 wiernych. Obecny kościół, kaplica, dom parafialny i krzyż misyjny stanęły na placu wydzielonym z gruntów parafii macierzystej. Na początku września roku następnego (1992) rozpoczęto wykopy pod dom parafialny  zaprojektowany przez prof. Marka Sztafrowskiego i jego żonę dr Krystynę Sztafrowską, architektów z Gdańska. Kierownikiem budowy został inż. Józef Skrzypczyński ze Skowronna Dolnego. Dom parafialny został oddany do użytku  26 września 2004 roku, ale jeszcze przez kilka lat trwały przy nim prace wykończeniowe.
   Opalikowaniem terenu 15 marca 1997 roku pod nadzorem inżyniera Józefa Skrzypczyńskiego rozpoczęto  budowę kościoła. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty w części przeznaczonej pod zakrystię, a tuż po świętach przygotowano szalunki, wykonano zbrojenia i wylano beton na pierwsze ławy fundamentowe. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w Tarnowie w 1987 r. w czasie pielgrzymki do Ojczyzny. Zadbał o to infułata Tadeusz Marchaj w porozumieniu z księdzem biskupem kieleckim Stanisławem Szymeckim.  9 kwietnia 1999 roku  w Uroczystość Miłosierdzia Bożego, w obecności licznie zgromadzonych wiernych  ks. bp ordynariusz Kazimierz Ryczan wmurował go pod budujący się kościół, a 5 lat później, w niedzielę 30 maja 2004 pobłogosławił nowo wybudowany kościół i sprawował w nim pierwszą mszę świętą. Od tego momentu msze sprawowane są już w nowym kościele. Od tego czasu w świątyni została położona posadzka marmurowa, wykonano ławki, drzwi, ocieplenie,elewację oraz chodnik wokół kościoła. 14 listopada 2010r, podczas obchodów 20-lecia parafii(została odprawiona msza koncelebrowaną przez księdza biskupa  Kazimierz Ryczan i Jana Staworzyńskiego dziekana dekanatu pińczowskiego)poświęcone zostały dzwonnica, ogromny dzwon, organy i droga krzyżowa ufundowana przez anonimową rodzinę z parafii. W 2006 roku powstał ołtarz a w roku 2016 i 2017 w oknach kościoła zaczęto montować witraże.