Dzień Skupienia dla Kapłanów Dekanatu: Umacnianie więzi w modlitwie i spotkaniach

W dniu 8 lutego duszpasterze mogli uczestniczyć w dniu skupienia dla kapłanów posługujących w naszym pińczowskim dekanacie. Spotkanie rozpoczęliśmy od uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu, gdzie razem modliliśmy się o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Następnie wspólnie odmówiliśmy nieszpory, oddając chwałę Bogu za Jego miłosierdzie i opiekę nad nami w naszej codziennej posłudze duszpasterskiej.

Po nieszporach mieliśmy okazję wysłuchać konferencji wygłoszonej przez naszego dziekana, księdza Stanisława Kudełkę. Odniósł się do życiorysów świętych, takich jak św. Paweł, św. Franciszek z Asyżu i św. Ignacy Loyola, podkreślając ich nawrócenie i przemianę po spotkaniu z Jezusem. W swojej konferencji nawiązał również do nauczania św. Jana Pawła II, podkreślając, że powołanie kapłańskie to dar i tajemnica, którą należy stale odkrywać i pielęgnować.

Po konferencji mieliśmy czas na krótką indywidualną adorację oraz możliwość spowiedzi, co stanowiło ważną część naszego duchowego wzrostu i odnowienia przed zbliżającym się Wielkim Postem. Zakończyliśmy nasze spotkanie błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, czując się umocnieni i wzmocnieni dla naszych kolejnych działań duszpasterskich.

W tym szczególnym dniu nie mogliśmy zapomnieć o spotkaniu przy stole, które miało miejsce z racji obchodzonego Tłustego Czwartku oraz spotkaniu organizacyjnemu przed Wielkim Postem. To właśnie przy stole nasze więzi stają się silniejsze, a wspólne posiłki stają się okazją do dzielenia się doświadczeniami i planowania naszych wspólnych działań duszpasterskich.

Niech ta wspólna modlitwa i spotkania w duchu braterskiej miłości i wsparcia stanowią fundament naszej wspólnej posługi, umacniając więzi między nami a przynosząc owoc w naszej wspólnej pracy na rzecz Bożego Królestwa.

You are currently viewing Dzień Skupienia dla Kapłanów Dekanatu: Umacnianie więzi w modlitwie i spotkaniach