Pińczowski Tornister Pełen Uśmiechów – podsumowanie

Na przełomie sierpnia i września w naszej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie przeprowadziliśmy zbiórkę pod nazwą “Pińczowski Tornister Pełen Uśmiechów”. Zbieraliśmy przybory szkolne, tornistry, plecaki i wszystko to czego nie powinno zabraknąć żadnemu dziecku rozpoczynającemu rok szkolny. Dzięki waszej wrażliwości i poczuciu miłosierdzia udało się nam zebrać pokaźną liczbę darów. Zostały przekazane zarówno przez parafię bezpośrednio osobom potrzebującym z naszego otoczenia jak również zostały przekazane do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie skąd zostaną dalej rozprowadzone do potrzebujących rodzin.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę! Szczególnie dzieciom, które zdecydowanie najwięcej darów składały na Mszach świętych dla dzieci w niedziele o godz. 10.15. Dziękujemy pani Katechetce Agnieszce Pawłowskiej, która zaangażowała się i prowadziła zbiórkę w szkole. Macie gorące i wrażliwe na potrzeby innych serca! Dajecie przykład jak miłosierdzie powinniśmy realizować w naszym życiu! Bóg Zapłać!

You are currently viewing Pińczowski Tornister Pełen Uśmiechów – podsumowanie
Proboszcz Stanisław Kudełka przekazuje dary dla potrzebujących do MGOPS Pińczów