Spotkanie Honorowej Straży Serca Pana Jezusa.

22 września w naszym kościele parafialnym odbyło się spotkanie z ks. Tomaszem Moskalem Diecezjalnym Dyrektorem Honorowej Straży Serca Pana Jezusa.

Ksiądz Dyrektor przed Mszą świętą wygłosił konferencję do zgromadzonych członków straży, w której przypomniał że kult Serca Pana Jezusa rozpoczął się jeszcze na Golgocie i trwa przez wszystkie lata. Szczególnie obecny jest również w słowach, które wypowiadamy modląc się Koronką Do Bożego Miłosierdzia – “O KRWI I WODO, KTÓRAŚ WYPŁYNĘŁA Z NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA”. Nawiązał do s. Małgorzaty Alacoque oraz jej objawień i przesłania jakie z nich płyną. Wskazał na podobieństwa obrazu Serca Pana Jezusa i obrazu Jezusa Miłosiernego, oraz związanych z nimi przekazów.

Ks. Tomasz zaznaczył ogromną wdzięczność za modlitwę w naszej parafii i przypomniał, że istotą wspólnoty Honorowej Straży Pana Jezusa jest po pierwsze wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a po drugie tzw. Zegar Straży – który zobowiązuje członków do modlitwy w konkretnych porach dnia. Oraz podkreślił, że trudności w pozyskaniu nowych członków wynikają z bojaźni współczesnych ludzi przed deklarowaniem i zobowiązaniem się do systematycznej modlitwy.

Ks. Dyrektor podziękował członkom Straży w naszej parafii z sumienne wypełnianie obowiązków.

Składamy serdecznie podziękowanie Ks. Tomaszowi Moskalowi Diecezjalnemu Dyrektorowi Honorowej Straży Serca Pana Jezusa za obecność i modlitwę na Mszy świętej, którą sprawował w intencji członków oraz prosząc o nowych.

Chętnych, aby dołączyć do wspólnoty zapraszamy do kontaktu z Panią Bogumiłą Główczyńską – zelatorką parafialną wspólnoty (tel. 664-353-933).

 

You are currently viewing Spotkanie Honorowej Straży Serca Pana Jezusa.