Niedziela Palmowa w naszej parafii.

W uroczystość Niedzieli Palmowej, rozpoczęliśmy celebrację Wielkiego Tygodnia. W liturgii  wspominamy moment, kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, pięć dni przed swoją męką i ukrzyżowaniem.

Jak czytamy w Piśmie Świętym, według relacji Ewangelistów, tłumy zgromadzone wówczas na drodze rzucały na ziemię płaszcze oraz gałązki oliwne i palmowe, witając Jezusa słowami: “Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Dziś podczas każdej Mszy świętej poświęciliśmy palmy, a także wsłuchiwaliśmy się w opis Męki Pana Jezusa.

Uroczyste poświęcenie palm miało miejsce przed Mszą świętą o godzinie 10:15. Wszyscy zgromadzeni przed kościołem wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii opowiadającego o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Następnie wyruszyliśmy w procesji z palmami.

Po zakończonej Mszy świętej odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

You are currently viewing Niedziela Palmowa w naszej parafii.