(Fotorelacja) Spotkanie ze świętym Mikołajem.

W środę – 6 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie stał się miejscem wyjątkowego spotkania dla najmłodszych parafian. Święty Mikołaj gościł w naszej wspólnocie, dzieląc się swoją mądrością i dobrem.

Spotkanie rozpoczęło się Roratami, na które od początku adwentu uczęszcza liczna grupa dzieci, młodzieży i dorosłych.

Mikołaj, ubrany w tradycyjny czerwony ornat, mitrę, oraz trzymając pastorał biskupi, stał się wzorem serdeczności, życzliwości i troski.

W trakcie swojego przemówienia św. Mikołaj podkreślał wartości, które powinny kierować naszym codziennym postępowaniem. Przykład jego życia ukazuje, jak ważne jest dzielenie się z innymi, okazywanie życzliwości i troski o potrzeby innych, zwłaszcza teraz w okresie adwentowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, Mikołaj wszystkim przekazał drobne upominki, ale najważniejszym darem były przykład i nauka jakie dawał. Dzieci, pełne radości i entuzjazmu, ciesząc się tym wyjątkowym spotkaniem, dzieliły się swoimi uśmiechami i emocjami z innymi parafianami.

Wielkie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. Dzięki Waszej trosce, zaangażowaniu i serdeczności, spotkanie ze św. Mikołajem stało się niezapomnianym przeżyciem dla naszej parafii. Dziękujemy za Waszą pomoc w tworzeniu atmosfery pełnej radości i wspólnoty.

Pamiętajmy, jakie pozytywne zmiany mogą wyniknąć z naśladowania postępowania św. Mikołaja. Jego wzór niesienia radości, otwartości na drugiego człowieka i troski o innych może stać się inspiracją dla nas wszystkich. Możemy zacząć od małych gestów życzliwości, dzięki którym nasze otoczenie stanie się bardziej przyjazne i zharmonizowane.

Spotkanie z Mikołajem nie tylko wzbogaciło nas emocjonalnie, ale także przyniosło nam refleksję na temat wartości, które powinniśmy pielęgnować w naszym codziennym życiu. Niech ta radosna atmosfera, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu, będzie inspiracją do pozytywnych zmian w naszym postępowaniu, zarówno w okresie adwentu, jak i poza nim.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tego wyjątkowego spotkania!

You are currently viewing (Fotorelacja) Spotkanie ze świętym Mikołajem.