Różańcowy Konkurs Plastyczny

  • Zapraszamy do udziału
   REGULAMIN KONKURSU
   ZASADY KONKURSU:
   1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Przedszkola i Szkół
   Podstawowych.
   2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najpiękniejszego różańca. Technika dowolna.
   3. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę.
   4. Termin oddawania prac ubiega 10 października 2023 roku.
   5. Prace składamy u ks. Szymona, ks. Macieja
   i Pani Agnieszki – katechetki.
   6. Prace powinny być oznaczone metryczką
   z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
    
   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
   1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim
   zgodność z tematem i estetyka wykonania.
   2. Rozstrzygnięcie konkursu – 15 października 2023 roku.
   3. Laureaci konkursu otrzymają upominki.
   4. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać
   w kościele w par. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.
   5. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą
   tylko na potrzeby konkursu
   6. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją
   niniejszego regulaminu.
   
   
You are currently viewing Różańcowy Konkurs Plastyczny