Sakrament Bierzmowania:

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych, jak i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski w Diecezji Kieleckiej obowiązują następujące normy:

1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie ósmych klas SP.
2. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata.
3. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w lekcjach religii, spotkaniach w kościele i grupie, a także Mszach Świętych i nabożeństwach wyznaczonych przez odpowiedzialnych za przygotowanie do sakramentu.

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII BĘDZIE 24 maja 2024 r. o godz. 18tej.

Tu znajdą się kolejne informacje związane z przygotowaniem kandydatów.