Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Pińczowa – Liczne dusze w jednym sercu modlitwy i refleksji

W miniony piątek, nasza parafia przeżyła wzruszające nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Pińczowa, które zgromadziło liczne dusze w jednym sercu modlitwy i refleksji. Wydarzenie to nie tylko przypomniało nam mękę i drogę Jezusa Chrystusa do Golgoty, lecz także było czasem głębokiej duchowej kontemplacji i połączenia z Bogiem.

Podczas tej uroczystości szczególne uznanie należy się zaangażowanym osobom, które wniosły swoje siły i serca, aby uczynić to wydarzenie wyjątkowym. Chciałbym wyrazić wdzięczność dla ministrantów i lektorów, dziewczynkom ze scholi, dzieciom, które z oddaniem niosły relikwie i współuczestniczyły w procesji, oraz harcerzom.  Należy się im szczególne uznanie za ich zaangażowanie i poświęcenie.

Nie możemy również zapomnieć o rodzicach, którzy zadbali o obecność swoich dzieci na tym wydarzeniu i w ten sposób wspierali ich w rozwijaniu więzi z Bogiem i uczestnictwie w życiu duchowym parafii.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przypomniało nam o głębokiej wartości duchowej, jaka tkwi w modlitwie i refleksji nad męką i ofiarą Jezusa Chrystusa. To wydarzenie pozwoliło nam zbliżyć się do Boga, pogłębić naszą wiarę i zjednoczyć naszą wspólnotę w modlitwie i kontemplacji.

Wszystkim zaangażowanym osobom oraz wszystkim uczestnikom tego wzruszającego nabożeństwa serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i obecność. Niech nasza wspólna modlitwa prowadzi nas do głębszego zjednoczenia z Chrystusem i otwiera nasze serca na Jego miłość i miłosierdzie.

 

You are currently viewing Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Pińczowa – Liczne dusze w jednym sercu modlitwy i refleksji