XXIII Dzień Papieski

W dniu 15 października 2023 roku po raz kolejny w naszej parafii obchodziliśmy Dzień Papieski  pod hasłem „Cywilizacja życia”. Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została powołana Fundacja, dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przybliżyliśmy sobie nauczanie św. Jana Pawła II i Jego wkład w budowanie „Cywilizacji życia” i obronę życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Po Mszy św. każdy mógł wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2000 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa.

Podczas prowadzonej kwesty w naszej parafii zostało zebrane 2601 zł (!).

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Także Zuchom i Harcerzom z terenu naszej parafii i nauczycielom, którzy prowadzili kwestę i czuwali nad jej przeprowadzeniem. Bóg Zapłać!

You are currently viewing XXIII Dzień Papieski